Dit is het logo van De nationale WoonduurVerlenger

      

           

 
Werkwijze
 
 

Uw wensen en voorkeuren zijn voor ons leidend:

 • We komen eerst bij u langs voor kennismaking en overleg. We spreken globaal uw verwachtingen en onze mogelijkheden door. Als onze suggesties u aanspreken, beslist u om ons een rapport met aanbevelingen te laten uitwerken op de onderdelen:
  • Woonomgeving
  • Gebruiker(s)
  • In en om de woning

Elk onderdeel is dan voorzien van een globale prijsindicatie.

 • Op basis van dit rapport besluit u om ons de coördinatie van de uitvoering te laten verzorgen of niet. Als u ons het renovatieproject laat coördineren, informeren wij u over alle randvoorwaarden zodat u kunt beslissen om al dan niet de volgende stap te zetten.
 • Als u verder wilt wordt u woonservice-abonnee.
 • We werken voor u zo concreet mogelijk de toekomstige situatie uit. Hierop heeft u alle invloed. We schaven met elkaar net zo lang aan dit 'plaatje' totdat u er helemaal tevreden over bent.
 • In deze stap beschrijven we de overgang van de huidige naar de toekomstige situatie. Ook hierop heeft u alle invloed. Ook schaven met elkaar net zo lang aan dit deel van het 'plaatje' totdat u er helemaal tevreden over bent.
 • U beslist per onderdeel van ons voorsel over de ingangsdatum daarvan. Over het algemeen is het namelijk beter om nog niet noodzakelijke aanpassingen uit te stellen tot ze echt nodig zijn.
 • Als coördinator starten we de uitvoering van uw project binnen eerder gemaakte afspraken. U blijft volledig op de hoogte van de voortgang incl. afwijkingen op het plan en de daarvoor te kiezen oplossingen, dus alles in overleg met en toestemming van u.
 • Wij kiezen in overleg met u de uitvoerders, zoals timmerman en installateur. Dat kunnen uw bekende vertrouwenspersonen zijn, maar wij kunnen daarvoor desgewenst ook offertes bij anderen in ons netwerk opvragen.
 • Wij regelen ook de oplevering en nazorg binnen de gemaakte afspraken. Als woonservoce-abonnee laat u ons periodiek beoordelen op welke manier uw woning het beste kan worden aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden van dát moment.
Woonservice-abonnement

Met een woonservice-abonnement regelen wij dat uw woning altijd aansluit bij uw omstandigheden. U kunt dan altijd gebruik maken van onze klanten- en vragenservice en wij komen 1 x per jaar bij u langs voor het doorspreken van de laatste ontwikkelingen. Pas wanneer het echt nodig is, kunnen wij op elk moment snel een vervolgproject starten binnen de uitgangspunten zoals hiervoor is aangegeven.