Dit is het logo van De nationale WoonduurVerlenger

      

           

 
Bewezen aanpak
 
 
    
Waarom WoonduurVerlenging?

Als u ergens prettig woont wilt u daar meestal het liefst blijven wonen, ook als u hulp van anderen nodig heeft. Het spreekt niemand aan om te moeten verhuizen als men wat slechter ter been is of wanneer men echt verzorging nodig heeft. In plaats van minder afhankelijk wordt u daardoor juist méér afhankelijk van uw buren, kennissen, kinderen of andere familieleden. En dat wilt u niet.

Wij helpen iedereen wanneer dat nodig is. Dat gebeurt steeds in en om uw huidige woning, dus u bespaart tevens op de kosten van een toekomstige verhuizing.

  • De WoonduurVerlenger richt zich als dienstverlener op woningaanpassingen die het mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, meestal in de woning waar u nu al woont. Of u huurt of (mede)eigenaar bent van de woning is daarbij niet van belang. Ook niet of u alleen of samenwoont.
  • Wanneer u alleen persoonlijke ondersteuning thuis nodig heeft kunt u dat regelen via ons zusterbedrijf  www.thuisassistenten.nl ».
      
Stay or go?

Om een goed antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag: blijven of verhuizen maakt u het beste twee overzichten:

  • Verhuizen levert de langste actielijst op en meestal ook het hoogste budget;
  • Voor blijven wonen streept u een aantal van die acties weg en u herkent ook meteen de potentiële budgetbesparing voor niet verhuizen.
      
Aanleiding

Vanaf het moment dat de kinderen het huis uit zijn, kunt uw bestaande woonsituatie relateren aan uw gewenste woonsituatie. Ook is de beoogde woonduur dan van belang. Oplossingen voor een jaar zien er heel anders uit dan oplossingen voor 20 jaar. Verder spelen uw financiële mogelijkheden (nu en in de toekomst) een belangrijke rol. Hierna lichten wij toe op welke manier u zelf een goede afweging kunt maken bij het beantwoorden van deze belangrijke vragen.

       
Woonduur

De meeste vijftigplussers maken hiermee grote inschattingsfouten. Ze denken in termen van 10 of 20 jaar, maar als gevolg van de vergrijzing worden ouderen gemiddeld ook steeds ouder.

U kunt voor de langstlevende partner die in de huidige woning wil blijven wonen dus beter met een verlengde woonduur van 40 in plaats van 20 jaar rekening houden.

     
Financiële situatie

Het gaat hier om de relatie van uw (toekomstige) inkomen en uw woonlasten. Betrek daarbij ook het feit dat u in de toekomst meer zelf zult gaan betalen voor woon- en zorgdiensten, want de overheid kijkt eerst naar wat u zelf kunt doen en betalen.

     
Autonomie

Net als bij WoonduurVerlenging wilt u meer zelf bepalen wat er in en om uw woning gebeurt en wie u daarbij van dienst zijn. U houdt dus anders dan vroeger zelf meer invloed op uw woonsituatie. Het positieve gevolg hiervan is dat u zelf opdrachtgever voor uitvoerders wordt in plaats van vrager van een gunst.

   
Inkoopvoordeel

Wanneer u in uw bestaande woonomgeving met een aantal gelijkgestemden kosten kunt delen of uw wensen kunt bundelen via een VvE Vereniging van Eigenaren of Buurtvereniging, dan kunt u per persoon/gezin nog flink besparen. Ons inkoopvoordeel geven wij aan u door.

         
Het lukt niet in uw huidige woning?

Soms slaagt iemand er om financiële of organistorische redenen niet in om de woonduur op een aantrekkelijke manier te verlengen.
Een verhuizing betekent echter veel extra kosten. Meestal meer dan de renovatie van een bestaande woning. Denk ook aan:

  • veel hogere maandlasten dan uw bijna afbetaalde hypotheek;
  • kosten van herinrichting;
  • dubbele woonlasten voor de periode dat uw woning nog niet is verkocht;
  • het feit dat je geen 20 maar 40 jaar die hogere maandlasten moet betalen;
  • lange wachtlijsten voor huurwoningen. Wat doet u in tussentijd? Kunt u nog zo lang wachten?

In dergelijke situaties zien de uitkomsten van een verhuizing naar een wel passende woning er meestal veel ongunstiger uit.

     
Toch verhuizen?
Als u besluit om toch te verhuizen, verhuis dan naar een (huur)woning waar de nadelen van uw huidige situatie ook echt zijn opgelost. Het komt te vaak voor dat iemand naar een seniorenappartement verhuist waar niets is geregeld om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen! Dus als u tijd steekt in 'stay or go' weet u ook waarop u moet letten als u toch nog wilt verhuizen.