Dit is het logo van De nationale WoonduurVerlenger

      

           

 
Onze achtergrond
 
 

Ton Vermeulen is initiatiefnemer en eigenaar van De WoonduurVerlenger bv. Hij is al 20 jaar zelfstandig ondernemer en dienstverlener en is al 6 jaar geleden (dus nog vóór de crises) met partners begonnen met het uitwerken van betere woonoplossingen voor iedereen die ergens zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen.

Ton heeft een IBM-achtergrond in (financiŽle) ICT en heeft een volledige opleiding gevolgd in financiŽle planning. De noodzakelijke kennis van bouwen en eventueel zorg huren we via partners in. Ons zusterbedrijf Thuisassistenten.nl » kan desgewenst alle niet-medische diensten in en om de woning invullen.
De WoonduurVerlenger richt zich als bedrijf op het renoveren en aanpassen van woningen, mede om te voorkomen dat iemand in de laatste levensfase toch nog moet verhuizen 'naar de zorg toe'.
Voor onze klanten werken wij en onze partners dus ook in (wijk)projecten onder gezamenlijk label en gezamenlijke verantwoordelijkheid met één factuur en één aanspreekpunt.
Actualiteit
Sinds 2008 zitten we economisch in zwaar weer. Met name de minst innovatieve sectoren bouw en zorg zijn nog steeds niet goed in staat om in te spelen op de nieuwe marktomstandigheden en met name de gewijzigde vraag van consumenten:
 • De waarde van hun woningen is fors gedaald
 • De verkoopmogelijkheden zijn zeer beperkt
 • De wachtlijsten voor huurwoningen zijn sterk gegroeid
 • De overwaarde kan men niet vrij maken voor inkomensaanvulling.

In deze omstandigheden is het ook voor De WoonduurVerlenger wachten op het aantrekken van de economie en meer in het bijzonder: wachten op een bouwsector die zich ook echt gaat bezig houden met de vraagzijde van hun markt:

 • Veel minder standaardwoningen;
 • Betere opwaarderingsmogelijkheden van bestaande woningen;
 • Grond- en bouwkosten fors omlaag;
 • Meer keuzevrijheid en flexibiliteit voor gebruikers.
Dienstencentrum in de wijk

In een aantal gemeenten in Noord-Brabant werken wij nu aan een Dienstencentrum per wijk met een vast team van lokale ondernemers zoals:

 • installateur,
 • bouwer,
 • schilder.

Op deze manier willen wij dichtbij onze klanten snel en met integrale oplossingen beschikbaar zijn als de omstandigheden dat noodzakelijk maken. Ook geven we hier dan voorlichting en advies aan iedereen die zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. Dus wordt vervolgd.